Styrelsen

                              

Camilla Nilsson                ordförande  

Rickard Jönsson               v.ordför       

Pär Ekenäs                       kassör             

Sara Thunell                     sekreterare  

Anna Carin Dahl              ledamot           

Lars Ingvar Hägglund      ledamot      

Erika Thuresson               ledamot 

Bitte Pehrsson                  ledamot

Per-Erik Helgesson           ledamot

Per Nilsson                       ledamot          

1 st Ledarpost                   suppl