Styrelsen

                              

Camilla Nilsson                ordförande  

Rickard Jönsson               v.ordför       

Marie Andersson              kassör             

Sara Thunell                     sekreterare  

Karin Nilsson                    ledamot           

Lars Ingvar Hägglund      ledamot      

Irén Sjölander                   ledamot 

Bitte Pehrsson                   ledamot

Per-Erik Helgesson           ledamot

Mats Härstedt                   suppl          

1 st Ledarpost                   suppl